Inwestycje oczami kobiety.

Przekazuję swoje doświadczenia i wskazówki co należy robić, aby Twoje pieniądze były „w pracy na pełen etat, a nie na wakacjach”. Będę pisała o tym, na co zwracać uwagę przy poszczególnych sposobach inwestowania, aby zarabiać. Jak angażować się w inwestycje aby zwiększyć ich zyskownoś

Czy warto inwestować w spółki dywidendowe?

Czy warto inwestować w spółki dywidendowe?

Co to jest dywidenda?

Dywidenda to część zysku spółki, którą wypłaca ona swoim akcjonariuszom – właścicielom spółki.
O jej wysokości i terminie wypłaty decyduje uchwała zgromadzenia wspólników lub uchwała, która przyjmowana jest podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. 

To, ile dywidendy otrzymasz jako akcjonariusz, uzależnione jest od liczby posiadanych akcji, ponieważ spółka przeliczy wysokość wypłaty dywidendy na pojedynczą akcję lub udział. Jeśli taka dywidenda na jedną akcję wyniesie przykładowo 5 zł, a Ty masz 30 akcji tej spółki dywidendowej, to otrzymasz wypłatę 150 zł. 

Dywidenda najczęściej ma postać gotówkową, a wypłacana jest w walucie krajowej, ale istnieją też dywidendy wypłacane w formie:

 • akcji,
 • aktywów innego rodzaju.

Zdecydowanie większość spółek dywidendowych, jakie funkcjonują w obrębie polskiej giełdy papierów wartościowych, wypłaca część zysku, tj. dywidendę, raz do roku. 

Od czego zacząć inwestowanie w spółki dywidendowe?

Inwestowanie w spółki dywidendowe wcale nie jest tak prostym zadaniem, jak mogłoby się to wydawać. Kluczem jest wybór odpowiednich spółek, które oferują stałe lub rosnące dywidendy. W tym celu warto sprawdzić historyczne dane dotyczące spółki, aby zweryfikować, jak kształtował się ich poziom wypłacanych dywidend na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Warto również pamiętać, że nie każda spółka wypłaca dywidendy. Nie zrobią tego przede wszystkim te firmy, które notują straty finansowe. Z dzielenia się zyskami rezygnują również spółki o wysokim tempie rozwoju. Generowane zyski przeznaczają one na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, np. spółki technologiczne.

Zanim więc zdecydujesz się na zakup akcji danej spółki, z myślą o wypłacie dywidendy, sprawdź, czy jest w ogóle szansa na uzyskanie zysków z tego tytułu.

 

Zalety i wady inwestowania dywidendowego

ZALETY

 1. Pasywny dochód – dobrze skonstruowany portfel spółek dywidendowych może po kilku latach stać się portfelem rentierskim.
 2. Możliwość reinwestowania kapitału z dywidend – regularnie otrzymywane środki z dywidend możesz inwestować w zakup kolejnych akcji, powiększając swój portfel inwestycyjny.
 3. Zabezpieczenie przed inflacją – dobierając odpowiednie spółki możesz chronić swoje oszczędności przed skutkami inflacji. Kluczem jest dobór firm, które w prosty sposób mogą podnosić ceny produktów i usług, nie tracąc przy tym zysków.
 4. Umiarkowane ryzyko inwestycyjne – spółki dywidendowe charakteryzują się mniejszym ryzykiem bankructwa, ponieważ z reguły generują one zyski.
 5. Psychologia – jeśli otrzymujemy dochody z naszej inwestycji to nawet mimo przejściowej straty „papierowej” na akcjach możemy wytrzymać z nią dłużej.

WADY

 1. Możliwa mniejsza stopa zwrotu – wybór spółek dywidendowych często oznacza rezygnację z zakupu akcji spółek wzrostowych. W dłuższej perspektywie może to oznaczać mniejszą stopę zwrotu.
 2. Inwestycja długoterminowa – inwestorzy nastawieni na szybkie zyski powinni zrezygnować ze strategii skupowania akcji spółek z dywidendami. Wymaga ona dużo cierpliwości, pewnej automatyzacji i konsekwencji. Tylko wtedy pozwoli zarobić w dłuższej perspektywie.
 3. Podatek od dywidend – wartość dywidendy jest w całości „odcinana” od kursu akcji, a na konto inwestora trafia dywidenda pomniejszona o podatek od zysków kapitałowych, co oznacza, że inwestowanie w dywidendy jest nieoptymalne podatkowo. Chyba, ze robimy to w ramach programów emerytalnych IKE i IKZE. Wówczas dywidenda jest wypłaca brutto bez potrącania podatku.

Spółki na GPW, które od ponad 10 lat wypłacają dywidendę

SpółkaTicker

Od tylu lat
jest wypłacana dywidenda

Aktualna stopa dywidendy
DEBICADBCod 27 lat5,58%
STALPROFILSTFod 24 lat7,71%
EFEKTEFKod 23 lat0,17%
SNIEZKASKAod 20 lat2,81%
NEUCANEUod 19 lat1,72%
ASSECOPOLACPod 18 lat4,21%
DOMDEVDOMod 17 lat7,75%
BUDIMEXBDXod 15 lat5,20%
ASSECOBSABSod 15 lat5,65%
KETYKTYod 14 lat9,59%
ASSECOSEEASEod 14 lat3,11%
AMBRAAMBod 14 lat3,83%
SONELSONod 14 lat5,38%
APATORAPTod 14 lat1,78%
CEZCEZod 14 lat11,44%
GPWGPWod 13 lat7,03%
LENALENod 13 lat5,15%
EDINVESTEDIod 13 lat10,37%

Korzyści inwestowania w spółki dywidendowe

Wybierając spółki dywidendowe w strategii długoterminowych inwestycji mamy szereg korzyści.

 1. zakup większej ilości akcji spółki, aby kolejna dywidenda była jeszcze większa;
 2. kupno akcji innej firmy, niekoniecznie dywidendowej;
 3. budowę poduszki finansowej;
 4. przeznaczenie na przyjemności.

Oczywiście decyzja należy do Ciebie.

Jeżeli masz pytania, zostaw je w komentarzu.

Akcje czy ETF-y

Pojedyncze akcje z indeksu S&P500 czy cały indeks w postaci ETF? Inwestowanie w akcje poszczególnych spółek z indeksu S&P 500 lub w ETF (Exchange-Traded Fund) oparty na tym indeksie, to dwie różne strategie inwestycyjne. O podstawach ETF-ów pisałam tutaj. Ostateczny wybór zależy od Twoich preferencji, celów inwestycyjnych oraz stopnia zaawansowania. Wady i zalety inwestowania w […]

Zasady inwestowania

12 zasad skutecznego inwestowania

Ogromna ilość osób żyje w przekonaniu, że w celu powiększenia swoich zasobów finansowych należy więcej i ciężej pracować. Niestety wydłużanie czasu pracy prowadzi do zmęczenia oraz zmniejszenia naszej wydajności.

Chcąc ograniczyć wysiłek fizyczny, warto inwestować posiadane oszczędności.

Jednak zanim zaczniesz inwestować przeczytaj i zastosuj w praktyce poniższe zasady.

1. Trend jest Twoim przyjacielem.

Zgodzisz się, że nie ma nic prostszego niż podążanie za trendem?

Ostatecznie bowiem, jak lubi powtarzać David Gartman, autor biuletynu inwestycyjnego The Gartman Letter: „Jeżeli linia notowań zmierza z lewego dolnego rogu wykresu do rogu prawego górnego, to mam powód do zadowolenia”.

Właśnie do tego sprowadza się podążanie za trendem. W końcu popularne porzekadło inwestorów głosi, że: „Trend jest twoim przyjacielem… dopóki się nie skończy”. I właśnie to stanowi największą wartość strategii podążania za trendem.

Wbrew pozorom bowiem nie chodzi w niej o wynajdywanie świetnych okazji inwestycyjnych. Chodzi w niej o postępowanie według zasad oraz zgodnie
z metodami umożliwiającymi ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.

Wprawdzie na pierwszy rzut oka podążanie za trendem sprawia wrażenie strategii nieskomplikowanej, ale w istocie jest metodą wyrafinowaną, złożoną i niezwykle cenną. Korzystają z niej skuteczni inwestorzy całego świata.

Strategia podążania za trendem to nie żaden Święty Graal. Ale nie jest to też ani przemijająca moda, ani przereklamowana czarna skrzynka. Pomijając same reguły, podstawową rolę w tej strategii pełni czynnik ludzki. Trzymanie się trendu, pomimo nieuniknionych rynkowych wzlotów i spadków, wymaga opanowania emocji oraz samozaparcia. Gracze podążający za trendem spodziewają się wahań na rynku i uwzględniają je w swoich planach
z wyprzedzeniem.

2. Szybko ucinaj straty

Jeśli jakieś przedsięwzięcie zaczyna przynosić straty, należy je szybko zakończyć, aby nie doszło do pogorszenia sytuacji.

Trudności z przyznaniem się do błędu w ocenie sytuacji powodują problemy
z podjęciem decyzji o sprzedaży akcji. Gdy strata się powiększy inwestor mówi: „Skoro tak dużo straciłem, to teraz już wytrzymam i poczekam, aż odrobię stratę”.

Gdy uświadomimy sobie, że mylnych ocen sytuacji na rynku nie da się uniknąć zasada szybkiego ucinania strat stanie się prosta.

Nigdy nie masz gwarancji, że przecenione akcje odbiją. Ważne jest natomiast żeby rozumieć jaka jest tak naprawdę wartość akcji. Oczywiście trudno jest zamknąć pozycję ze stratą, bo to jest w pewien sposób przyznanie się do błędu.

Czasem, jeżeli akcje są pod kreską, a Ty wierzysz w fundamenty, warto je trzymać, ale musisz być ze sobą szczery, czy te fundamenty rzeczywiście tam są, czy to tylko Twoje życzeniowe myślenie.

3. Pozwól zyskom rosnąć

Jeżeli masz zasadę, że sprzedajesz w momencie kiedy np. cena osiągnie zakładany poziom 20% czy 30%, pozbądź się jej.

Przy mocnym rynku można czasami złamać własną zasadę. Gdy kurs osiągnie zakładaną cenę warto rozważyć, czy nie pójdzie wyżej.

Jeżeli posiadane akcje drożeją tak mocno, to jest na pewno ku temu powód. Nie warto ograniczać się jakąś swoją zasadą, a z każdej takiej trafionej inwestycji starać się wyciągnąć jak najwięcej.

Nawet jeżeli akcje w dłuższym terminie wzrosną 50% czy 100% i dalej rosną, to ich nie sprzedawaj, bo możesz ograniczyć swoje zyski.

4. Nigdy nie handluj bez zlecenia obronnego Stop Loss

Zlecenie obronne Stop Loss jest zabezpieczeniem przed zbyt dotkliwymi stratami. Szczególne znaczenie ma przy grze na kontraktach terminowych, ponieważ stanowi zabezpieczenie przed utratą całego depozytu.

5. Nie łap spadającego noża

Nie kupuj akcji, które „lecą na łeb na szyję”, ponieważ gdy na rynku rządzą emocje, trudno jest określić skalę spadków. Może się okazać, że ceny spadną jeszcze o kilkadziesiąt procent.

6. Wybieraj spółki z dużą płynnością

To pozwoli sprzedać akcje w każdym momencie. Największa płynność występuje dla największych spółek giełdowych, wchodzących w skład indeksu WIG20.

Każda spółka jest oznaczana przez wskaźnik płynności z zakresu: niska, średnia, wysoka.

Płynność niska oznacza, że skumulowany tygodniowy obrót akcjami spółki jest równy lub niższy od 250 tys. zł, średnia – obrót od 250 tys. do 5 mln zł, wysoka – obrót powyżej 5 mln zł

7. Inwestuj taką kwotą pieniędzy, którą jesteś gotowy stracić

Nie przeznaczaj wszystkich swoich oszczędności na inwestycje na giełdzie. Koniunktura na rynku bywa zmienna i w przypadku pojawienia się nagłych zawirowań, możesz pozostać bez środków do życia.

8. Nie pakuj wszystkich jajek do jednego koszyka

To coś oczywistego – wszyscy zaznaczają, jak ważna jest dywersyfikacja.

A mimo to tak wiele osób nie stosuje się do tej zasady.

Nieważne jak pewny czujesz się w swojej prognozie, nie opieraj na niej całości swoich inwestycji. Dobrze jest przyjąć, że strata na jednej inwestycji nie może cię kosztować więcej niż 2–3% całego portfela.

Nawet, jeśli z jakichś powodów pozwolisz, żeby pojedyncza inwestycja spadła o 10%, to dzięki dywersyfikacji całościowa strata nie będzie aż tak bolesna.

Ważne jest również, aby liczba spółek w naszym portfelu ograniczała się do 5 podmiotów, ponieważ nie będziesz miał szans na skuteczne kontrolowanie tych inwestycji.

9. Nie akceptujesz ryzyka i strat – nie inwestuj

Ryzyko i straty są nierozerwalną częścią inwestycji, a mimo to tak wielu inwestorów nie potrafi ich zaakceptować.

Skuteczny inwestor to taki, który zanim podejmie decyzję inwestycyjną wie, ile może stracić i jaki jest dla niego akceptowalny poziom ryzyka.

10. Do sukcesu podchodź z ograniczonym zaufaniem

Trzeba to powiedzieć wprost.

Kiedy wszystko idzie po Twojej myśli, to niczego się nie uczysz. Nie znaczy to, że masz nie dążyć do sukcesu.

Jeśli zdarzy Ci się pomylić i stracić pieniądze podczas swoich inwestycji, bądź dla siebie wyrozumiały. Daj sobie czas na naukę. Zamiast siebie obwiniać, pomyśl, co możesz zrobić, by już więcej nie popełnić tego samego błędu.

 

11. Inwestuj w wiedzę

Daj swoje pieniądze obcym ludziom, a to dla nich będą one pracowały zanim zaczną pracować dla ciebie”.

Niestety, to bolesna prawda, z której większość osób nie zdaje sobie w ogóle sprawy. Brak wiedzy zawsze Cię kosztuje, tylko czasem nie masz tej świadomości.

Inwestowanie we własny rozwój to zdecydowanie najlepsza
i najbezpieczniejsza inwestycja, jakiej możesz dokonać w życiu.

Możesz, kiedy tylko zechcesz, czerpać ze swojego umysłu znajdujące się w nim informacje i generować dzięki nim nieograniczone ilości pieniędzy.

12. Wykorzystaj dźwignię czasu

Jim Rohn, autor „The Power of Ambition”, napisał w swojej książce: „Zazwyczaj ludzie przeceniają to, co mogą zrobić w ciągu roku, a nie doceniają tego, co mogą osiągnąć w ciągu dziesięciu lat”.

To bardzo mądre słowa. Ilu to inwestorów przez swoją niecierpliwość doprowadza swoje finanse do zagłady? Chcą szybko osiągnąć majątek, co
w konsekwencji wyłącza u nich racjonalne myślenie.

Zaczynają podejmować decyzje pod wpływem przesłanek emocjonalnych,
a nie od dziś wiadomo, że emocje nie są dobrym doradcą.

Chęć osiągnięcia majątku nie jest zła, ale jeśli do tej pory nie zarabiałeś na inwestowaniu, to daj sobie czas na naukę, wyciąganie wniosków, a nawet popełnianie błędów.

Twoje życie to ciągły rozwój i dążenie do doskonałości.

Twoja praca ograniczona jest do wyboru odpowiedniej inwestycji, reszta to czas i potęga procentu składanego.

Jeśli zatem masz jakieś pieniądze w „skarpecie”, czym prędzej je zainwestuj. Na początek w swoją edukację. Później – w co tylko będziesz chciał.

Jeśli masz jakieś pytania to zadaj je w komentarzu. Ta wiedza jest niezbędna do skutecznego inwestowania.

Dołącz do grupy o podstawach inwestowania https://www.facebook.com/groups/inwestowanieodpodstaw/