Wpisy

4 CECHY JAKOŚCI DIAMENTÓW

CO WPŁYWA NA CENĘ DIAMENTÓW? 4 cechy jakości diamentów

Na pewno warto zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny. Diamenty są dla inwestorów bardzo dobrym punktem odniesienia.

Warto zróżnicować inwestycje np. pod kątem surowców. Jedni inwestują tylko w złoto, ale są też tacy, którzy inwestują w złoto, srebro, platynę i na przykład właśnie w brylanty. 

Diamenty inwestycyjne, to najprościej rzecz ujmując, szlifowane diamenty o jak najlepszej jakości.

4C – czyli zasada określająca jakość i wartość diamentów ma szczególne zastosowanie przy wyborze kamieni pod inwestycję.

Im wyższa jakość diamentu, tym rzadszy jest to okaz, a tym samym i wyższa jest jego wartość, ale także mniejsza dostępność takiego diamentu na rynku.

Przyjmuje się, iż diament inwestycyjny powinien mieć masę minimum 1 ct.

Dla diamentów kolorowych masa ma mniejsze znaczenie niż kolor i jego nasycenie. Innym sposobem inwestycji diamentowej jest tworzenie kolekcji.

Niektórzy kupują co jakiś czas diamenty o tej samej jakości i masie, tworząc przez lata kolekcję kamieni, wzmacniając wartość swojej inwestycji.

Najbardziej pożądanym kształtem szlifu jest brylant, ale rozważając zakup „większego” masowo kamienia, powyżej pewnej masy, kształt szlifu przestaje mieć znaczenie.

Dla diamentów o masie powyżej 5 – 10 ct kształt szlifu jest sprawą drugorzędną. Im większa masa i lepsza jakość diamentu tym rzadszy jest to kamień. Im rzadszy okaz, tym większy popyt.

Co oznacza jakość 4C?

1. Colour - Barwa

Pierwszym czynnikiem wpływającym na piękno oraz oczywiście wartość diamentu jest jego barwa.

Niewielkie stonowanie barwy, często trudne do zauważenia w pierwszych chwilach obserwacji diamentu wpływa nie tylko na jego piękno, ale także na blask, jakim kamień będzie cieszył nasze oko.

Skala barwy wg. klasyfikacji opracowanej przez instytut GIA, w diamentach „bezbarwnych” zawiera się pomiędzy literami D i Z.

Najlepszą barwę mają kamienie oznaczone literą D, jest to tzw. najczystsza biel+. Diamenty o tej barwie są bardzo rzadkie, co w wyraźny sposób wpływa na ich cenę.

Wartość diamentu ze względu na barwę spada wraz ze wzrostem jego zażółcenia.

Na rynku diamentów funkcjonuje kilka systemów oznaczeń barwy diamentów bezbarwnych.

Można spotkać także diamenty w barwach fantazyjnych, np. niebieskiej, różowej czy czerwonej.

Ceny diamentów fantazyjnych ze względu na niezmierną rzadkość występowania są bardzo zróżnicowane.  

2. Clarity - czystość

Kolejną ważną cechą wpływającą na wartość i piękno kamienia, jest jego czystość.

Diamenty mogą posiadać cechy nie tylko wewnętrzne zwane inkluzjami, ale również znamiona zewnętrzne – zwane skazami.

O tym, do jakiej klasy czystości określony diament zostanie przypisany decyduje nie tylko obecność wyżej wymienionych znamion, ale również ich rozmieszczenie, wielkość, ilość, łatwość dostrzegania i ich wpływ na brylancję.

 

 • FL – Flawless – Diament bezwzględnie czysty. Kamień idealnie czysty, obserwując go pod powiększeniem 10-krotnym nie zauważymy żadnych cech wewnętrznych lub zewnętrznych.
 • IF – Internally Flawless Czysty Lupowo. Oznaczany także jako LC lub LR. Kamień pod powiększeniem 10-krotnym, nie posiada cech wewnętrznych, może posiadać cechy zewnętrzne.
 • VVS – Very Very Small Inclusions. Bardzo, bardzo małe wrostki, inkluzje widoczne pod powiększeniem 10-krotnym, ale nie w tafli. Stosuje się podział na VVS1 oraz VVS2, gdzie VVS1 jest wyższą czystością od VVS2.
 • VS – Very Small Inclusions. Bardzo małe wrostki, inkluzje widoczne pod powiększeniem 10-krotnym w tafli i w podstawie. Stosuje się podział na VS1 oraz VS2, gdzie VS1 jest wyższą czystością od VS2.
 • SI – Small Inclusions. Wrostki małe, większe inkluzje widoczne pod powiększeniem 10-krotnym, ale nie widoczne gołym okiem, Stosuje się podział na SI1 oraz SI2, gdzie SI1 jest wyższą czystością od SI2.
 • I1 – Inclusions gr. 1. Wrostki wyraźnie widoczne gołym okiem, ale trudne do rozpoznania. Oznaczany także jako P1 – 1st Pique.
 • I2 – Inclusions gr. 2. Większe wrostki widoczne gołym okiem możliwe do rozpoznania. Oznaczany także jako P2 – 2st Pique.
 • I3 – Inclusions gr. 3. Wrostki widoczne gołym okiem – zajmują ponad 50% powierzchni kamienia. Oznaczany także jako P3 – 3st Pique.

3. Cut - szlif

Szlif jest elementem niezwykle ważnym.

Przy ocenie poprawności wykonania szlifu, dokładnej analizie podlegają proporcje kamienia jak i wykończenie szlifu – w tym błędy symetrii i polerowania.

Właściwe oszlifowanie wpływa na brylancję diamentu.

To zjawisko powstaje w wyniku całkowitego wewnętrznego odbicia i rozszczepienia promieni świetlnych, jak również odbicia światła od zewnętrznych powierzchni faset.

Jako że szlif jest jedyną cechą diamentu zależną od człowieka, tak ważne jest, aby szlifierz wykonał swoją pracę w jak najlepszy sposób.

Braki w proporcji lub symetrii szlifu skutkują niewłaściwym załamaniem światła i słabą brylancją kamienia.

Przy ocenie wykończenia i proporcji szlifu przyjmuje się oceny :

 1. Doskonała (ang. excellent)
 2. Bardzo dobra (ang. very good)
 3. Dobra (ang. good)
 4. Zadowalająca (ang. fair)
 5. Słaba (ang. poor)

Im wyższa ocena tym lepsza jakość szlifu i oczywiście blask diamentu.

W zależności od kształtu surowego kamienia, a czasami i fantazji szlifierza diamenty szlifowane są w wielu różnych kształtach.

Najpopularniejszym kształtem szlifowanych diamentów jest oczywiście brylant – uznawany przez wielu za arcydzieło kunsztu szlifierzy.

4. carat - masa

Masa diamentów wyrażana jest w karatach metrycznych. Jeden carat ( 1 ct ) równy jest 0,2 grama.

Nazwa CARAT pochodzi najprawdopodobniej od drzewa karoby – nazywanym też drzewem szarańczyn. Ziarna szarańczynu mają równą masę około 0,2 g i z tego powodu już w starożytności na Bliskim Wschodzie służyły do ważenia kamieni szlachetnych.

Masa diamentu wiąże się z jego średnicą i wysokością.

Zakładając prawidłowe wartości, kamień w szlifie brylantowym, o średnicy 2,5 mm oraz o wysokości 1,5 mm posiada masę 0,05 ct.

Kamień 0,50 ct powinien posiadać średnicę około 5 mm oraz wysokość 3,1 mm. Średnica 6,5 mm oraz wysokość 3,9 mm sugeruje nam masę brylantu równą 1.00 ct.

Zależności wysokości i średnicy do masy kamienia zmieniają się zależnie od rodzaju szlifu diamentu.

Na masę szlifowanych kamieni wpływ ma także grubość rondysty kamienia. Dwa kamienie o tej samej średnicy i wysokości, ale o różnej grubości rondysty mogą mieć zupełnie inną masę.

Diamenty inwestycyjne bezwzględnie powinny posiadać certyfikat, dokument wydany przez uznane laboratorium gemmologiczne.

Doskonałym dodatkiem jest także laserowa inskrypcja na rondyście diamentu.

Wybierając diamenty, jako środek lokacji własnych finansów, należy dokonać wyboru w oparciu o własne założenia inwestycyjne stawiane przed produktem.

Kamień powinien mieć jak najwyższą jakość, dla diamentów bezbarwnych najlepiej aby miał minimum 1ct lub więcej, posiadał certyfikat uznanego instytutu, świetnie gdyby był oznakowany.

Diament powinien mieć też dobrą cenę w momencie zakupu, bo to ona także jest gwarantem udanej inwestycji.

Rynek diamentowy jest dość hermetycznym segmentem gospodarki, dlatego sprawa jest dość prosta – ceny diamentów opierają się o ceny prezentowane w systemie RAPAPORT.

Przyjmuje się iż zakup w cenach zbliżonych do cen Rapaportu jest zakupem udanym.

Dobra cena pozwala na osiąganie wyższych zysków z inwestycji ulokowanych w diamentach.

Warto mieć w portfelu inwestycyjnym diamenty. Mają one bardzo wysoką wartość w bardzo małej objętości.

Chcesz dodać do swojego portfela diamenty lub podarować bliskiej Tobie osobie w postaci biżuterii napisz do mnie kontakt@annabednarczyk.pl

Jeżeli uważasz, że ten wpis jest ciekawy to udostępnij. Jeżeli chcesz się podzielić spostrzeżeniami napisz w komentarzu.