Wprowadzone przez Anna Bednarczyk

Jakie ryzyka są związane z inwestowaniem w kryptowaluty?

Inwestowanie w kryptowaluty zyskało ogromną popularność na przestrzeni ostatniej dekady. Wzrost wartości takich walut jak Bitcoin, Ethereum i innych przyciągnął uwagę zarówno indywidualnych inwestorów, jak i dużych instytucji finansowych. Mimo to, inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wieloma ryzykami, które mogą wpłynąć na wartość inwestycji. Poniżej omówię najważniejsze ryzyka związane z tym rynkiem.

1. Zmienność rynku

Jednym z najbardziej znanych ryzyk związanych z inwestowaniem 
w kryptowaluty jest ich zmienność. Ceny kryptowalut mogą gwałtownie wzrastać i spadać w krótkim czasie.

Na przykład, wartość Bitcoina wzrosła z około 10 000 USD na początku 2020 roku do prawie 65 000 USD w kwietniu 2021 roku, by później spaść do około 30 000 USD w ciągu kilku miesięcy i w grudniu 2022 osiągnąć dołek około 16 000 USD i następnie osiągnąć cenę pond 70 000 USD w marcu 2024 roku. Taka zmienność może prowadzić do dużych strat w krótkim czasie, co czyni inwestowanie w kryptowaluty ryzykownym przedsięwzięciem.

2. Brak regulacji

Kryptowaluty działają w dużej mierze poza tradycyjnymi systemami finansowymi i są słabo regulowane. Choć niektóre kraje wprowadziły regulacje dotyczące handlu kryptowalutami, globalny rynek pozostaje fragmentaryczny i nierównomiernie nadzorowany.

Brak jednolitych regulacji może prowadzić do nieuczciwych praktyk, oszustw i manipulacji rynkowych. Inwestorzy muszą być świadomi, że w przypadku problemów mogą nie mieć dostępu do tradycyjnych mechanizmów ochrony konsumenta.

3. Ryzyko technologiczne

Kryptowaluty opierają się na technologii blockchain, która choć innowacyjna, jest również skomplikowana i podatna na błędy. Ryzyko technologiczne obejmuje możliwość ataków hakerskich, błędów w kodzie, problemów z siecią blockchain, a także ryzyko związane z utratą kluczy prywatnych.

Ataki na giełdy kryptowalutowe, takie jak głośny przypadek Mt. Gox w 2014 roku, gdzie stracono około 850 000 Bitcoinów, pokazują, jak poważne mogą być konsekwencje technologicznych problemów

4. Ryzyko regulacyjne

Chociaż brak regulacji może być problemem, wprowadzenie nowych regulacji może również stanowić ryzyko. Rządy na całym świecie pracują nad przepisami dotyczącymi kryptowalut, które mogą wpływać na ich wartość i dostępność.

Na przykład, Chiny w 2021 roku zakazały wszelkich transakcji kryptowalutowych, co spowodowało znaczący spadek wartości wielu kryptowalut. Wprowadzenie surowych regulacji w innych krajach może wpłynąć na rynek w podobny sposób.

5. Ryzyko operacyjne

Ryzyko operacyjne obejmuje problemy związane z codziennym funkcjonowaniem giełd kryptowalutowych i platform handlowych. Problemy techniczne, błędy ludzkie, awarie systemów i brak odpowiedniej infrastruktury mogą prowadzić do utraty środków lub utrudnień w handlu. Ponadto, niektóre giełdy mogą działać bez odpowiednich licencji lub zabezpieczeń, co zwiększa ryzyko oszustw i kradzieży.

6. Ryzyko płynności

Płynność na rynku kryptowalut może być zmienna, zwłaszcza dla mniej popularnych kryptowalut. Niska płynność oznacza, że może być trudno kupić lub sprzedać kryptowalutę bez wpływu na jej cenę. W przypadku dużych transakcji, niska płynność może prowadzić do znacznych strat lub problemów z realizacją transakcji po oczekiwanej cenie.

7. Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe związane jest z ogólnymi warunkami rynkowymi, które mogą wpływać na wartość kryptowalut. Czynniki makroekonomiczne, takie jak zmiany stóp procentowych, inflacja, sytuacja geopolityczna i ogólne nastroje rynkowe, mogą wpływać na ceny kryptowalut. Ponadto, kryptowaluty są często postrzegane jako aktywa spekulacyjne, co może prowadzić do większej wrażliwości na zmiany sentymentu inwestorów.

8. Ryzyko reputacyjne

Ryzyko reputacyjne odnosi się do wpływu negatywnych informacji na wartość kryptowalut. Problemy takie jak oszustwa, kradzieże, nieetyczne praktyki firm związanych z kryptowalutami lub negatywne opinie medialne mogą znacząco wpłynąć na postrzeganie kryptowalut przez inwestorów i ich wartość rynkową.

Jak zarządzać ryzykiem?

Choć inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wieloma ryzykami, istnieją strategie, które mogą pomóc w ich minimalizacji:

 1. Edukacja. Zrozumienie technologii i zasad działania kryptowalut jest kluczowe. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyk i mechanizmów rynkowych.
 2. Dywersyfikacja. Rozważanie inwestowania w różne kryptowaluty, a także w inne klasy aktywów, może pomóc zminimalizować ryzyko.
 3. Bezpieczeństwo. Korzystanie z bezpiecznych portfeli i giełd, a także stosowanie silnych środków zabezpieczeń, takich jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), może pomóc chronić inwestycje.
 4. Świadomość regulacji. Śledzenie zmian w przepisach i regulacjach dotyczących kryptowalut w różnych krajach może pomóc w zrozumieniu potencjalnych wpływów na rynek.
 5. Ostrożność. Unikanie pochopnych decyzji inwestycyjnych i kierowanie się zdrowym rozsądkiem oraz analizą rynkową.

Inwestowanie w kryptowaluty niesie ze sobą liczne ryzyka, które mogą wpływać na wartość inwestycji. Powinieneś być świadomy tych ryzyk i stosować odpowiednie strategie zarządzania, aby minimalizować potencjalne straty. Edukacja, dywersyfikacja, bezpieczeństwo i świadomość regulacyjna są kluczowymi elementami w zarządzaniu ryzykiem na rynku kryptowalut.

Napisz w komentarzu co dla Ciebie jest największym ryzykiem.

Winda do sukcesu nie działa, ale klatka schodowa jest zawsze otwarta.

Inwestowanie wzbudza emocje zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Często postrzegane jest jako droga do szybkiego wzbogacenia się, ale również jako ryzykowne przedsięwzięcie, które może prowadzić do strat.

"Winda do sukcesu nie działa, ale klatka schodowa jest zawsze otwarta." - Zig Ziglar

Ten cytat doskonale ilustruje rzeczywistość inwestowania – nie ma szybkich i łatwych dróg do finansowego sukcesu. Sukces wymaga czasu, wysiłku i cierpliwości, a każda decyzja inwestycyjna to krok na tej metaforycznej klatce schodowej.

Edukacja i Zrozumienie Rynku

Pierwszym krokiem na tej drodze jest edukacja. Niezależnie od tego, czy planujesz inwestować w akcje, obligacje, nieruchomości czy kryptowaluty, musisz zrozumieć podstawy działania rynków finansowych. Wielu inwestorów początkujących popełnia błąd, zaniedbując ten krok i podejmując decyzje na podstawie plotek lub chwilowych trendów. Tymczasem sukces inwestycyjny opiera się na solidnych fundamentach wiedzy.

Warto zacząć od lektury książek na temat finansów, uczestnictwa w webinarach (zapisz się tutaj), a także śledzenia analiz i raportów rynkowych. Im lepiej rozumiesz mechanizmy rynkowe, tym bardziej świadome i trafne będą Twoje decyzje inwestycyjne

Strategia Inwestycyjna

Kolejnym istotnym elementem jest opracowanie strategii inwestycyjnej. Inwestowanie bez planu to jak podróż bez mapy – może skończyć się zagubieniem i rozczarowaniem.

Twoja strategia powinna uwzględniać cele finansowe, horyzont czasowy inwestycji, tolerancję na ryzyko oraz preferowane klasy aktywów.

 • Cele finansowe: Zastanów się, dlaczego inwestujesz. Czy chcesz zbudować fundusz emerytalny, zaoszczędzić na edukację dzieci, czy może zrealizować marzenie o własnym biznesie? Jasno określone cele pomogą Ci utrzymać motywację i skupić się na długoterminowych wynikach.
 • Horyzont czasowy: Inwestowanie krótkoterminowe różni się od długoterminowego. Krótkoterminowe inwestycje mogą przynieść szybkie zyski, ale wiążą się z większym ryzykiem. Długoterminowe podejście natomiast daje większą stabilność i pozwala na zniwelowanie krótkoterminowych wahań rynkowych.
 • Tolerancja na ryzyko: Każdy inwestor ma inny poziom komfortu w obliczu ryzyka. Zrozumienie własnej tolerancji na ryzyko pozwala na wybór odpowiednich instrumentów finansowych. Osoby o niskiej tolerancji mogą preferować bezpieczniejsze obligacje czy Life Settlements, podczas gdy bardziej agresywni inwestorzy mogą skłaniać się ku akcjom czy kryptowalutom.

Dywersyfikacja Portfela

Jednym z kluczowych elementów skutecznej strategii inwestycyjnej jest dywersyfikacja. Inwestowanie wszystkich środków w jeden instrument finansowy to duże ryzyko. Dywersyfikacja, czyli rozłożenie inwestycji na różne aktywa, pozwala zminimalizować ryzyko straty.

Na przykład, jeśli inwestujesz w akcje, warto rozważyć również obligacje, Life Settlements surowce czy nieruchomości. Dzięki temu, jeśli jedna klasa aktywów zacznie tracić na wartości, inne mogą zyskać, co zrównoważy straty. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli jedna z Twoich inwestycji okaże się nietrafiona, całościowy portfel nadal może przynosić zyski.

Cierpliwość i Systematyczność

Sukces w inwestowaniu to maraton, a nie sprint. Cierpliwość jest kluczowa. Rynki finansowe są zmienne i mogą reagować na różne wydarzenia ekonomiczne, polityczne czy społeczne. W krótkim okresie te wahania mogą wywoływać niepokój, ale długoterminowe podejście często przynosi lepsze wyniki.

Systematyczne inwestowanie, na przykład poprzez regularne wpłaty do portfela inwestycyjnego, pozwala na wykorzystanie efektu procentu składanego. Dzięki temu zyski z inwestycji są reinwestowane i generują kolejne zyski, co przyspiesza proces budowania kapitału.

Monitorowanie i Rebalansowanie

Inwestowanie to nie tylko jednorazowe decyzje, ale również ciągłe monitorowanie i dostosowywanie strategii. Regularne przeglądanie portfela inwestycyjnego pozwala na ocenę jego kondycji i wprowadzenie ewentualnych zmian. Rebalansowanie, czyli przywracanie pierwotnej struktury portfela, jest ważne, aby utrzymać zgodność z założeniami strategii.

Na przykład, jeśli akcje zaczynają stanowić zbyt dużą część portfela kosztem innych aktywów, warto rozważyć sprzedaż części akcji i zainwestowanie w inne instrumenty, aby zrównoważyć ryzyko.

 

Inwestowanie to droga pełna wyzwań, ale również możliwości. Nie ma skrótów do sukcesu – to proces, który wymaga edukacji, planowania, cierpliwości i ciągłego dostosowywania strategii. 
Klatka schodowa do sukcesu jest zawsze otwarta, ale każdy krok na tej drodze wymaga wysiłku i determinacji. Pamiętaj, że kluczem do osiągnięcia finansowego sukcesu jest konsekwentne dążenie do celu, a każda decyzja inwestycyjna to krok bliżej do realizacji Twoich marzeń.

Napisz w komentarzu jakie masz przemyślenia na temat tego cytatu.

Stosuj zasadę “1 godziny”, aby dołączyć do 1% najbogatszych ludzi.

Zawsze wydawało mi się, że moje życie jest zbyt zajęte i chaotyczne; za dużo się dzieje i nie mam czasu na naukę lub opanowanie tematów, które mnie interesują.

Aby stać się prawdziwym ekspertem, potrzebowałabym setki skoncentrowanej nauki… a może nawet 10 000 godzin.

Wiesz, co się stało, gdy stanęłam przed tak szalonymi wymaganiami dotyczącymi mistrzostwa?

Rozłożyłam ręce w poczuciu bezradności.

Wszystkie moje wysiłki wydawały się tylko maleńkimi kroplami w morzu.

Byłam u progu wytrzymałości.

Poddać się i nic nie robić wydawało się lepszym wykorzystaniem czasu.

A potem natknąłam się na cytat Earla Nightingale’a:

“Jedna godzina dziennie nauki w wybranej dziedzinie to wszystko, czego potrzebujesz.
Jedna godzina dziennie nauki umieści cię na szczycie swojej branży w ciągu trzech lat.
W ciągu pięciu lat będziesz krajowym autorytetem. W ciągu siedmiu lat możesz być jednym z najlepszych na świecie w tym, co robisz"

Byłam sceptyczna. Może to było prawdziwe w czasach Nightingale’a — w XX wieku.

Ale jak to wygląda dzisiaj, kiedy każdy ma dostęp do e-booków, audiobooków, podcastów i wykładów ekspertów w telefonie?

Czy prawdą jest, że potrzebuję tylko godziny dziennie czytania, aby wspiąć się na szczyt w swojej branży?

"Jeśli będziesz czytać książkę w wybranej dziedzinie przez godzinę dziennie, to przełoży się na jedną książkę tygodniowo. Jedna książka tygodniowo to około 50 książek rocznie" -Brian Tracy

Dane zebrane przez Bibliotekę Narodową w 2023 roku sugerują, że jeśli czytasz więcej niż 50 książek rocznie, znajdujesz się w mniej niż 1% dorosłych Polaków.

Wciąż byłam sceptyczna, kusiło mnie, aby podważyć statystyczną wiarygodność tych danych. Ale z faktami się nie dyskutuje. Z pewnością coś w tym jest.

Nawet dziś bardzo niewielu ludzi korzysta z ogromnej ilości dostępnych zasobów edukacyjnych.

Nawet Ci, którzy czytają książki, nie robią tego z konkretnym celem.

Zgadzam się. To jest możliwe.

Możliwe jest, aby stać się globalnym ekspertem, koncentrując się na czytaniu o konkretnym temacie, po 1 godzinie dziennie.

1. Nie oszczędzaj na edukacji

Ważną decyzją, którą podejmują wszyscy uczący się przez całe życie, jest inwestowanie w swój rozwój osobisty.

I nie zbankrutujesz, jeśli zrobisz to mądrze.

Przyznajmy… nawet najbardziej oszczędni ludzie mają swoje “specjalne” rzeczy, na które nie żałują pieniędzy.

„Tak, wiem, że to drogie. Ale to jak moje prawidłowe odżywianie!”

Używam tego przykładu, aby pokazać, że inwestowanie 3% swojego dochodu w edukację nie zrujnuje cię finansowo.

Możesz stopniowo budować bibliotekę z wartościowymi zasobami i uczyć się, czytając aktywnie.

Co zrobić, jeśli masz ograniczony budżet?

Kupuj w https://www.taniaksiazka.pl/ lub allegro (to nie jest link afiliacyjny), aby osiągnąć swoje cele czytelnicze.

Za 80 do 100 złotych miesięcznie można kupić trzy lub cztery książki w miękkiej oprawie na BARDZO różne tematy.

Jeśli chcesz to pewnie mógłbyś wydać więcej.

Kupowanie książek nie powinno być luksusem ani poświęceniem. To dla twojego własnego rozwoju osobistego.

2. Wybieraj odpowiednie zasoby

Nie wszystkie książki są sobie równe.

Bądź uważny, gdy szukasz książek, w które chcesz zainwestować.

Zadawaj szczegółowe pytania i szukaj kompletnych odpowiedzi.

 • Co czytają najlepsi w tej dziedzinie?
 • Co piszą eksperci? Jakie są ich rekomendacje?

Szczegółowe recenzje książek i rekomendacje znajdziesz w Empiku, na Allegro i https://lubimyczytac.pl/oficjalne-recenzje-ksiazek.

Czytaj streszcznia książek i biografie autorów. Biografie autorów są szczególnie przydatne, ponieważ informują o wiarygodności autora.

3. Czytaj o tej samej porze każdego dnia

Ustalenie konkretnego czasu na jakąś czynność pomaga znaleźć codzienny rytm.

To najlepszy sposób, jaki znalazłam, aby trzymać się swoich planów.

Mam alarmy i przypomnienia, kiedy należy wyłączyć wszystkie przeszkadzajki i czytam tuż przed pójściem spać.

Ustawienie takiego systemu zajmuje dosłownie chwilę, ale efekty są bardzo pozytywne.

4. Czytaj proaktywnie

Zamiast czytać książkę od początku do końca, możesz użyć tej metody, aby dostosować swoje czytanie do konkretnych potrzeb edukacyjnych.

Jest to bardzo proste do wdrożenia:

 1. Przeczytaj streszczenie/opis wydawcy przed zakupem książki.
 2. Przed rozpoczęciem czytania, przejrzyj profil autora lub jego referencje.
 3. Przeczytaj wstęp, przedmowę lub przedsłowie.
 4. Na podstawie wstępu i profilu autora, sporządź listę 3 pytań, na które chcesz znaleźć odpowiedzi.
 5. Przejdź do indeksu lub spisu treści i znajdź sekcję odpowiadającą na pierwsze pytanie. Zrób notatki.
 6. Powtarzaj, aż znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania.

Ta metoda pomaga kultywować intelektualną ciekawość jeszcze przed rozpoczęciem czytania książki.

Dodatkowo, maksymalizujesz czas czytania, zgodnie z własnymi potrzebami edukacyjnymi.

Większość najlepszych trików życiowych jest najprostsza.

Jak czujesz się, gdy jesteś w 99% wszystkich zarabiających?

A możesz zmienić to dzięki zaledwie czterem prostym trikom.

Jesteś gotowy, aby zacząć już dziś.

Oto skrót 4 tricków:

 1. Przeznacz 3% swojego dochodu na edukację,
 2. Wybieraj zasoby efektywnie,
 3. Czytaj o tej samej porze każdego dnia,
 4. Czytaj proaktywnie.

Napisz w komentarzu, które z tych tricków już stosujesz.

Co kupować: Bitcoina czy altcoiny?

Kryptowaluty stały się gorącym tematem inwestycyjnym w ostatnich latach, przyciągając uwagę zarówno doświadczonych inwestorów, jak i osób dopiero zaczynających swoją przygodę z rynkiem finansowym.

Wśród tysięcy dostępnych kryptowalut, Bitcoin (BTC) i altcoiny (czyli wszystkie inne kryptowaluty poza Bitcoinem) zajmują szczególne miejsce.

Decyzja, czy zainwestować w Bitcoina, czy może w altcoiny, zależy od wielu czynników, które warto dokładnie rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Bitcoin: Król kryptowalut

Bitcoin, stworzony w 2009 roku przez anonimową osobę lub grupę osób pod pseudonimem Satoshi Nakamoto, jest pierwszą i najważniejszą kryptowalutą na rynku. Jego główne cechy to:

 1. Bezpieczeństwo i stabilność. Bitcoin jest najbardziej ugruntowaną kryptowalutą, co sprawia, że jest postrzegany jako najbezpieczniejsza inwestycja w świecie kryptowalut. Jego sieć jest bardzo bezpieczna dzięki ogromnej mocy obliczeniowej, która ją zabezpiecza.
 2. Akceptacja i użyteczność. Bitcoin jest najczęściej akceptowaną kryptowalutą, zarówno przez duże korporacje, jak i małe firmy. Można go używać do zakupów online, transferów międzynarodowych i jako formę przechowywania wartości.
 3. Ograniczona podaż. Podaż Bitcoina jest ograniczona do 21 milionów monet, co sprawia, że jest on postrzegany jako cyfrowe złoto. Zasada ta może potencjalnie prowadzić do wzrostu wartości w długim terminie, ponieważ popyt na rzadkie zasoby zwykle rośnie.
 4. Lider rynkowy. Jako pierwsza kryptowaluta, Bitcoin ma największy udział w rynku i jest często postrzegany jako barometr dla całego rynku kryptowalut.

Altcoiny: Alternatywy z potencjałem

Altcoiny to wszystkie kryptowaluty poza Bitcoinem. Należą do nich takie popularne monety jak Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA) czy Solana (SOL).

Oto kilka powodów, dla których inwestowanie w altcoiny może być atrakcyjne:

 1. Innowacja i technologia. Wiele altcoinów wprowadza nowe technologie i innowacje, które mogą mieć szerokie zastosowanie w różnych branżach. Przykładowo, Ethereum wprowadziło koncepcję smart kontraktów, które umożliwiają tworzenie zdecentralizowanych aplikacji (dApps).
 2. Wysoki potencjał zwrotu. Altcoiny często oferują wyższy potencjał zwrotu w porównaniu do Bitcoina, zwłaszcza na wczesnym etapie rozwoju. Mniejsze projekty mogą szybko zyskać na wartości, jeśli zdobędą popularność i akceptację rynkową.
 3. Dywersyfikacja portfela. Inwestowanie w różne altcoiny może pomóc w dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, zmniejszając ryzyko związane z inwestowaniem tylko w jedną kryptowalutę.
 4. Społeczność i wsparcie. Wiele altcoinów posiada silne społeczności i wsparcie ze strony deweloperów, co może sprzyjać ich rozwojowi i adopcji.

Czynniki do rozważenia przy wyborze

Decyzja, czy inwestować w Bitcoina, czy altcoiny, powinna być oparta na kilku kluczowych czynnikach:

 1. Tolerancja na ryzyko. Bitcoin jest mniej zmienny i bardziej ugruntowany, co sprawia, że jest odpowiedni dla inwestorów o mniejszej tolerancji na ryzyko. Altcoiny mogą oferować wyższe zwroty, ale wiążą się także z większym ryzykiem.
 2. Cel inwestycyjny. Jeśli celem jest długoterminowe przechowywanie wartości, Bitcoin może być lepszym wyborem. Dla inwestorów szukających krótkoterminowych zysków, altcoiny mogą być bardziej atrakcyjne.
 3. Badanie i analiza. Przed zainwestowaniem warto dokładnie zbadać każdy projekt, jego technologię, zespół i potencjalne zastosowania. Warto również śledzić aktualne wiadomości i analizy rynkowe.
 4. Płynność i dostępność. Bitcoin jest najbardziej płynną kryptowalutą, co ułatwia jego kupno i sprzedaż. Niektóre altcoiny mogą mieć ograniczoną płynność, co może utrudnić realizację transakcji.

Decyzja, czy zainwestować w Bitcoina, czy altcoiny, zależy od Twoich indywidualnych preferencji, Twojej tolerancji na ryzyko i celów inwestycyjnych.

Bitcoin oferuje bezpieczeństwo, stabilność i akceptację rynkową, co czyni go dobrym wyborem dla długoterminowych inwestycji. Altcoiny, z kolei, mogą oferować wyższy potencjał zwrotu i innowacyjne technologie, ale wiążą się z większym ryzykiem.

Niezależnie od wyboru, kluczowe jest dokładne zrozumienie rynku kryptowalut, regularne śledzenie jego zmian i przemyślane podejście do inwestycji. Warto również pamiętać, że rynek kryptowalut jest nadal stosunkowo młody i dynamiczny, co oznacza, że może być narażony na znaczne wahania i zmiany regulacyjne.

Jak analizować altcoiny i zostać milionerem z Toncoinem? O tym mówię w filmie TUTAJ.

Napisz w komentarzu co dla Ciebie jest ciekawsze: bitcoin czy altcoiny?

4 rzeczy, które uczynią Cię bogatym

Zarabianie pieniędzy i bycie bogatym to marzenie wielu z nas. Chcemy móc sobie pozwolić na różne rzeczy i żyć w wolności. Bo przecież właśnie o to chodzi w pieniądzach – o wolność. Wspaniałe samochody, ogromne domy i inne materialne rzeczy po pewnym czasie mogą stać się nudne.

Co pozostaje, to zdolność do robienia tego, co chcemy i kiedy chcemy.

Pieniądze to wrażliwy temat, ponieważ każdy ma na ich temat inną perspektywę. Niektórzy potrzebują pieniędzy na podstawowe przeżycie, by móc pozwolić sobie na jedzenie i czynsz. Inni widzą w pieniądzach narzędzie do realizacji marzeń przy  założeniu własnego biznesu lub inwestowaniu w aktywa. Bez względu na to, czy już masz pieniądze, czy dopiero ich pragniesz, jedno jest pewne: zawsze potrzebujesz więcej.

W swoim ostatnim wywiadzie Jim Carrey ogłosił, że odchodzi na emeryturę, dodając: „Mam wystarczająco. Zarobiłem wystarczająco. Jestem wystarczający”.

To rzadkość.

Pieniądze nie dadzą ci szczęścia, ale:

Pieniądze mogą kupić ci wszystko, ale co z twoim dobrostanem emocjonalnym? Słyszeliśmy o bogatych ludziach, którzy są przygnębieni i niestabilni psychicznie. Jeśli pieniądze dawałyby im szczęście, dlaczego by tak się działo? Może będę w stanie odpowiedzieć na to pytanie, kiedy sama stanę się bardzo bogata.

Pieniądze rozwiążą większość twoich problemów. Zyskasz kontrolę nad swoim czasem. Staniesz się potężny, bo będziesz miał moc wyboru, moc posiadania swojego czasu, szacunku i życia swoich najdzikszych marzeń.

Pieniądze to nie wszystko, ale są niezbędne.

Pieniądze mogą nie kupić ci szczęścia, ale brak pieniędzy z pewnością nie przyniesie szczęścia.

Czytałam wiele książek i artykułów, słuchałam podcastów i pochłaniałam inne treści o pieniądzach. Dały mi one ogromną wiedzę na temat zarabiania pieniędzy i osiągania wolności finansowej.

Podsumowując wszystkie rady dotyczące pieniędzy, które zdobyłam, poniżej skompilowałam w cztery rzeczy, które naprawdę uczynią cię bogatym.

1. Własność i inwestycje

Wszyscy bogaci ludzie albo posiadają biznes, albo inwestują w cudzy. Nikt nie staje się bogaty oszczędzając pieniądze; inwestują w aktywa generujące dochód.

Dochód z twojej codziennej pracy nie uczyni cię bogatym. Zanim zaoszczędzisz tyle, by stać się bogatym, będziesz miał 50 lub 60 lat. Stanie się bogatym nie polega tylko na gromadzeniu dużych sum pieniędzy. Chodzi również o możliwość korzystania z tych pieniędzy, gdy jeszcze możesz. Jaki sens ma zarobienie miliona dolarów w wieku 60 lat? Nie będziesz miał czasu, by w pełni cieszyć się tym bogactwem.

Dlatego powinno się zacząć inwestować w biznesy i aktywa jak najwcześniej. Warren Buffett, mistrz inwestycji i finansów, kupił swoją pierwszą akcję w wieku 11 lat. Nic dziwnego, że stał się tak bogaty, inwestując w firmy przez całe swoje życie. W przypadku inwestycji, im wcześniej zaczniesz, tym większą masz przewagę. Przeczytaj to jeszcze raz.

Wejdź w nawyk inwestowania części swojego dochodu w aktywa takie jak akcje, nieruchomości, kryptowaluty, obligacje, fundusze hedgingowe i surowce. Nie potrzebujesz dużych pieniędzy, by zacząć inwestować. Możesz zacząć od małych kwot, na jakie cię stać.

Zbieraj aktywa i trzymaj wydatki na niskim poziomie. Przestań wydawać na zbędne rzeczy. Zawsze stosuję jedną zasadę podczas wydawania pieniędzy (zwłaszcza na luksusy):

Wydawaj pieniądze, które otrzymałeś z zysków z inwestycji, zamiast ze swojego dochodu.

Możesz także założyć firmę i posiadać jej udziały. Twoja firma może być jednoosobową działalnością gospodarczą lub spółką partnerską. Innymi słowy, możesz posiadać 100% (co może wymagać dużego kapitału) lub tylko część. Bez względu na wybraną opcję, upewnij się, że twoja firma generuje przepływy pieniężne.

2. Wartościowa umiejętność

Zdobycie bogactwa polega na posiadaniu umiejętności, które są warte dużego wynagrodzenia finansowego. Każda bogata osoba ma jakąś unikalną umiejętność.

 • Warren Buffett jest mistrzem analizy finansowej i badania firm.
 • Bill Gates i Mark Zuckerberg mieli umiejętności w programowaniu.
 • Steve Jobs wiedział, jak sprzedawać i promować swoje produkty.
 • Elon Musk to geniusz w dziedzinie technologii i inżynierii.

Naucz się wysoko cenionej na rynku umiejętności. Nie musi być to umiejętność techniczna. Na przykład, umiejętność sprzedaży lub negocjacji to także umiejętność. Skuteczna komunikacja i nawiązywanie kontaktów są kluczowe dla osiągnięcia bogactwa.

Musisz ćwiczyć tę umiejętność wielokrotnie, aby stać się mistrzem. Wtedy twoja wartość wzrośnie, a ludzie będą ci płacić sowicie za twoje umiejętności.

Ponadto możesz wykorzystać swoje umiejętności do tworzenia własnych produktów i założenia biznesu. Im bardziej będziesz biegły w swoich umiejętnościach, tym więcej pieniędzy będziesz mógł zarobić.

3. Tworzenie własnych produktów lub usług

Posiadanie własnego produktu lub usługi, które możesz sprzedawać innym, to prosty sposób na osiągnięcie sukcesu finansowego.

Kiedy zakładasz firmę, posiadasz udziały, ale również zarabiasz na swoich produktach i usługach. Później, gdy rozwijasz swój biznes, możesz stać się bardzo bogaty.

Weźmy na przykład Jeffa Bezosa. Założył Amazon, aby sprzedawać książki online. Zobaczył rynek w sprzedaży produktów online, więc rozwinął swoją działalność o więcej produktów i dotarł do większej liczby ludzi. Gdy firma się rozwijała, wzrastała także jej wartość rynkowa. Bezos stał się miliarderem, sprzedając produkty online i rozwijając je na większą skalę.

Słowo kluczowe tutaj to „skala”. Każdy może założyć firmę i sprzedawać produkty/usługi, ale tylko nieliczni stają się bogaci. To dlatego, że to oni rozwijają swój biznes, aby dotrzeć do większej liczby klientów.

W swoim viralowym tweecie „How to Get Rich (without getting lucky)” Naval Ravikant mówi:

„Staniesz się bogaty, dając społeczeństwu to, czego chce, i jeszcze na dużą skalę.”

Niezależnie od tego, czy zakładasz e-commerce, czy agencję online, musisz znaleźć sposób na tworzenie jakościowych produktów i sprzedawanie ich na szeroką skalę.

4. Właściwe podejście do pieniędzy

Oszczędzanie pieniędzy, inwestowanie, ograniczanie wydatków i budżetowanie to świetne nawyki finansowe, ale nie wystarczą, aby zbudować prawdziwe bogactwo.

Jeśli twoje podejście nie jest właściwe, nigdy nie staniesz się bogaty. Nawet jeśli wygrasz na loterii i zostaniesz milionerem z dnia na dzień, stracisz swoje pieniądze.

Bogaci ludzie mają odpowiednie umiejętności, to pewne. Ale mają też właściwe podejście. Myślą inaczej niż zwykli ludzie. Ich zewnętrzny sukces jest wynikiem ich wewnętrznego podejścia.

Więc jakie jest właściwe podejście, aby stać się bogatym?

Często ludzie myślą w kategoriach braku.

👉 Nie mam wystarczająco dużo pieniędzy.

👉 Będę szczęśliwy, gdy będę miał milion dolarów.

👉 Oszczędzam na nowy samochód.

Wszystkie te stwierdzenia pokazują, że myślisz w kategoriach braku. Musisz najpierw zmienić swoje podejście z braku na obfitość. W tym celu musisz mieć wiarę w siebie, że możesz to osiągnąć. Mogę stać się bogaty. Zwykli ludzie tylko marzą o milionach dolarów na swoich kontach bankowych. Ale nie wierzą, że naprawdę mogą to osiągnąć. To dlatego, że żyli w mentalności „braku”.

Często ludzie słyszą również stwierdzenia takie jak:

🔴 Pieniądze są źródłem wszelkiego zła.

🔴 Pieniądze nie rosną na drzewach.

🔴 Nie stać nas na to.

Bez względu na to, jakie miałeś podejście do pieniędzy, może się ono zmienić. Musi się zmienić, jeśli chcesz stać się bogaty.

Spójrz na ten obrazek, który podsumowuje różnicę między mentalnością biedaka a mentalnością bogatych.

Jeśli żyłeś w mentalności biedaka, wszystko musi się zmienić. Pamiętaj, że twoje zewnętrzne okoliczności są wynikiem twoich wewnętrznych przekonań.

Może minąć trochę czasu, zanim wyjdziesz ze swojej strefy komfortu i zmienisz swoje podejście. Ale jeśli naprawdę chcesz być bogaty i pragniesz zmiany, musisz pracować nad swoim podejściem bardziej niż nad czymkolwiek innym.

Marzenie o bogactwie to więcej niż tylko pragnienie dużych sum pieniędzy.

To także gotowość do pracy nad sobą, inwestowania w przyszłość
i nieustannego rozwijania umiejętności. Pieniądze są narzędziem, ale prawdziwe bogactwo to umiejętność wykorzystania tego narzędzia do tworzenia wartości i osiągania wolności.

 

Napisz w komentarzu, które z przekonań pokazanych na obrazku są dla Ciebie najgorsze do wdrożenia.

Dlaczego Polacy nie mają poduszki finansowej?

Poduszka finansowa, czyli rezerwa finansowa na nieprzewidziane wydatki, jest kluczowym elementem zdrowego zarządzania finansami osobistymi. Mimo to, wiele osób nie posiada żadnych oszczędności na czarną godzinę.

Dlaczego tak się dzieje? Przyjrzymy się głównym przyczynom braku poduszki finansowej i zastanowimy się, jak można to zmienić.

1. Brak edukacji finansowej

Jednym z głównych powodów, dla których ludzie nie mają poduszki finansowej, jest brak edukacji finansowej. W szkołach rzadko porusza się temat zarządzania finansami osobistymi, co sprawia, że młodzi ludzie wchodzą w dorosłe życie nieprzygotowani do odpowiedzialnego zarządzania swoimi pieniędzmi.

Brak podstawowej wiedzy na temat budżetowania, oszczędzania i inwestowania prowadzi do nieświadomego podejmowania decyzji finansowych, które mogą mieć długotrwałe negatywne skutki.

Krok po kroku jak zrobić analizę finansów i jak zrobić swój budżet dokładnie pokazuję w mini kursie TUTAJ.

2. Konsumpcyjny styl życia

Współczesna kultura konsumpcyjna promuje natychmiastową gratyfikację
i życie na kredyt. Reklamy i media społecznościowe bombardują nas obrazami luksusowego stylu życia, co sprawia, że ludzie czują presję, aby nadążać za tymi wzorcami. W rezultacie wielu z nas wydaje więcej, niż zarabia, co uniemożliwia odkładanie pieniędzy na przyszłość. Konsumpcyjny styl życia jest jednym z głównych wrogów budowania poduszki finansowej.

3. Niskie zarobki

Niskie zarobki to kolejny istotny czynnik, który utrudnia budowanie oszczędności. Osoby zarabiające minimalną płacę często mają trudności z pokryciem podstawowych wydatków, takich jak czynsz, rachunki czy jedzenie. W takiej sytuacji odkładanie pieniędzy na poduszkę finansową wydaje się niemożliwe. Niskie zarobki sprawiają, że każda niespodziewana sytuacja finansowa, jak awaria samochodu czy nagła choroba, może prowadzić do poważnych problemów finansowych.

4. Brak dyscypliny finansowej

Budowanie poduszki finansowej wymaga dyscypliny i systematyczności. Niestety, wiele osób ma trudności z regularnym odkładaniem pieniędzy. Brak planu finansowego, impulsywne zakupy i nieprzemyślane wydatki to tylko niektóre z przyczyn, które uniemożliwiają gromadzenie oszczędności. Dyscyplina finansowa to umiejętność, którą można wypracować, ale wymaga to czasu i zaangażowania.

5. Długi i zobowiązania

Wielu ludzi zmaga się z długami, które pochłaniają znaczną część ich dochodów. Kredyty studenckie, karty kredytowe, pożyczki samochodowe – wszystkie te zobowiązania finansowe mogą sprawić, że budowanie poduszki finansowej staje się trudne, jeśli nie niemożliwe. Spłata długów powinna być priorytetem, ale jednocześnie warto starać się odkładać choćby niewielkie kwoty na przyszłość.

6. Nieprzewidziane wydatki

Życie jest pełne niespodzianek, a nieprzewidziane wydatki mogą zdarzyć się każdemu. Awaria sprzętu domowego, nagła choroba, utrata pracy – takie sytuacje mogą znacząco wpłynąć na nasze finanse. Brak poduszki finansowej sprawia, że każda taka sytuacja staje się kryzysem, który może prowadzić do zadłużenia i dalszych problemów finansowych.

Jak zacząć budować poduszkę finansową?

 1. Edukacja finansowa: Zainwestuj czas w naukę podstaw zarządzania finansami osobistymi. Istnieje wiele książek, kursów online i blogów, które mogą pomóc Ci zrozumieć, jak skutecznie zarządzać swoimi pieniędzmi. Jednym z nich jest mini kurs “Analiza finansów osobistych i zarządzanie budżetem”
 2. Planowanie budżetu: Stwórz plan budżetowy, który pomoże Ci śledzić swoje dochody i wydatki. Zidentyfikuj obszary, w których możesz zaoszczędzić, i przeznacz te środki na budowanie poduszki finansowej.
 3. Automatyzacja oszczędności: Ustaw automatyczne przelewy na konto oszczędnościowe. Nawet niewielkie, regularne wpłaty mogą z czasem przekształcić się w znaczącą sumę.
 4. Redukcja długów: Skoncentruj się na spłacie swoich długów, aby uwolnić dodatkowe środki na oszczędności. Rozważ konsolidację długów, aby obniżyć miesięczne zobowiązania.
 5. Zmiana nawyków konsumpcyjnych: Zastanów się nad swoim stylem życia i spróbuj ograniczyć niepotrzebne wydatki. Zamiast kupować nowy gadżet, zastanów się, czy naprawdę go potrzebujesz.
 6. Poduszka finansowa jako priorytet: Traktuj budowanie poduszki finansowej jako jeden z najważniejszych celów finansowych. Pamiętaj, że nawet niewielkie kroki w kierunku oszczędzania mogą przynieść znaczące efekty w dłuższej perspektywie.

Brak poduszki finansowej jest problemem, który dotyka wielu ludzi z różnych powodów. Jednak z odpowiednią edukacją, planowaniem i dyscypliną finansową, każdy może zacząć budować swoją rezerwę finansową na przyszłość. Pamiętaj, że nawet małe kroki w kierunku oszczędzania mogą przynieść wielkie korzyści w dłuższej perspektywie.

Napisz w komentarzu jak sobie radzisz z tworzeniem poduszki finansowej.

Kobiety i kryptowaluty. Nowa era finansowej niezależności

Rynek kryptowalut od kilku lat przeżywa dynamiczny rozwój, przyciągając coraz szersze grono inwestorów. Choć wciąż dominują w nim mężczyźni, obserwuje się systematyczny wzrost liczby kobiet zainteresowanych tą nową klasą aktywów.

Czy warto, aby kobiety bardziej angażowały się w ten dynamiczny rynek? Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak.

Dlaczego Kobiety Powinny Inwestować w Kryptowaluty?

1. Równouprawnienie finansowe

Kryptowaluty oferują unikalną szansę na równouprawnienie finansowe. Tradycyjne rynki finansowe często bywają zdominowane przez mężczyzn, ale w świecie kryptowalut nie ma żadnych barier wejścia ze względu na płeć. Każdy może inwestować, niezależnie od swojego doświadczenia czy kapitału początkowego. To otwiera drzwi do niezależności finansowej i umożliwia kobietom kontrolę nad swoimi finansami.

2. Potencjał wysokich zysków

Chociaż kryptowaluty są znane ze swojej zmienności, oferują również potencjał wysokich zysków. Inwestowanie w odpowiedni projekt na wczesnym etapie może przynieść ogromne korzyści finansowe. Przykłady takich sukcesów są liczne – od wczesnych inwestorów Bitcoina po osoby, które zainwestowały w Ethereum czy Binance Coin. Kobiety, które zdecydują się na edukację i zrozumienie rynku kryptowalut, mogą również czerpać zyski z tego dynamicznie rozwijającego się sektora.

3. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Inwestowanie w kryptowaluty pozwala na dywersyfikację portfela inwestycyjnego, co jest kluczowe dla minimalizacji ryzyka. Tradycyjne inwestycje, takie jak akcje, obligacje czy nieruchomości, mogą być uzupełnione o kryptowaluty, co zwiększa możliwości zarobkowe i stabilność finansową. Kobiety, które zrozumieją, jak efektywnie włączyć kryptowaluty do swoich portfeli, mogą lepiej zabezpieczyć swoje finanse na przyszłość.

Jak Zacząć Inwestować w Kryptowaluty?

1. Edukacja jest kluczowa

Podstawą skutecznego inwestowania w kryptowaluty jest edukacja. Warto zacząć od poznania podstaw technologii blockchain, zrozumienia, jak działają różne kryptowaluty oraz jakie są główne czynniki wpływające na ich wartość. Istnieje wiele zasobów online, kursów oraz książek, które mogą pomóc w zdobyciu niezbędnej wiedzy.

O podstawach można obejrzeć dwa filmy na moim kanale YouTube.

1. Co to są kryptowaluty?

2. Portfele kryptowalut. Jak wybrać, żeby nie żałować

2. Wybór odpowiedniej platformy

Wybór odpowiedniej platformy do handlu kryptowalutami jest kluczowy. Najbardziej popularne giełdy, takie jak Binance, Coinbase, ByBit czy Kraken, oferują różne funkcje i poziomy zabezpieczeń. Ważne jest, aby wybrać platformę, która jest bezpieczna, intuicyjna i oferuje dostęp do szerokiej gamy kryptowalut.

3. Rozpocznij od małych kwot

Zaczynając swoją przygodę z kryptowalutami, warto inwestować małe kwoty, aby zminimalizować ryzyko. Rynek kryptowalut jest niezwykle zmienny, dlatego na początku lepiej testować swoje strategie inwestycyjne na mniejszych sumach. Z czasem, gdy zdobędziesz więcej doświadczenia i pewności, możesz stopniowo zwiększać swoje inwestycje.

4. Bądź na bieżąco

Rynek kryptowalut jest dynamiczny i szybko się zmienia. Śledzenie najnowszych wiadomości, trendów i analiz rynkowych jest kluczowe dla skutecznego inwestowania. Istnieje wiele stron internetowych, blogów oraz kanałów na YouTube, które oferują aktualne informacje i porady dotyczące rynku kryptowalut.

Przykłady Kobiet Sukcesu w Świecie Kryptowalut

Kobiety już odgrywają znaczącą rolę w świecie kryptowalut. Jednym z przykładów jest Elizabeth Stark, współzałożycielka i CEO Lightning Labs, firmy rozwijającej technologię dla sieci Bitcoin. Stark jest pionierką w dziedzinie technologii blockchain i jej praca przyczynia się do rozwoju szybszych i bardziej skalowalnych transakcji kryptowalutowych.

Innym przykładem jest Meltem Demirors, dyrektor strategii w CoinShares, jednej z największych firm zarządzających aktywami kryptowalutowymi. Demirors jest cenioną ekspertką w dziedzinie kryptowalut i często występuje na konferencjach oraz w mediach, promując znaczenie inwestowania w cyfrowe aktywa.

Inwestowanie w kryptowaluty może być znakomitą okazją dla kobiet do zdobycia finansowej niezależności i zwiększenia swoich możliwości zarobkowych. Kluczowe jest jednak, aby podejść do tego z odpowiednią edukacją i strategią. Świat kryptowalut oferuje nieograniczone możliwości, a kobiety, które zdecydują się na ten krok, mogą stać się pionierkami w nowej erze finansowej niezależności.

Zachęcam do zrobienia pierwszego kroku i odkrycia, jak fascynujący może być świat kryptowalut.

Zachęcam do dołączenia do grupy na FB “Inwestowanie od podstaw”

Co zrobić, gdy jesteś kompletnie spłukany?

Każdy od czasu do czasu doświadcza pecha — utrata pracy, nieoczekiwane rachunki, czy po prostu pech. Nie jesteś jednak jedyny.

Niezależnie od przyczyny, bycie spłukanym jest stresujące i trudne. Co ważniejsze, istnieją możliwości, które możesz podjąć, aby pomóc sobie w tym trudnym czasie.

Nie ma nic gorszego niż bycie spłukanym. Stres, wstyd i poczucie bezradności mogą temu towarzyszyć. Ale ważne jest, aby pamiętać, że jest to tylko tymczasowe. Co więcej, jasny plan w połączeniu z zaradnością i determinacją może pomóc ci wyjść z tej sytuacji.

 

1. Staw czoła rzeczywistości

Przede wszystkim, nie panikuj. Tak, nie ma nic bardziej stresującego niż uświadomienie sobie, że jesteś spłukany. Ale, jak już wspomniałam, wielu z nas tego doświadczyło. Od czasu do czasu nawet najbardziej oszczędni ludzie napotykają trudności finansowe.

Zamiast tego, uznaj swoją sytuację. Nie musisz się obwiniać siebie ani chować głowy w piasek. Staw czoła rzeczywistości, biorąc głęboki oddech. Pierwszym krokiem do znalezienia rozwiązania jest zmierzenie się z problemem bezpośrednio.

Ponadto, powinieneś przypomnieć sobie, że twoja sytuacja finansowa nie odzwierciedla twojej wartości i że możesz sobie z nią poradzić. Powiedz sobie, że twoja determinacja pomogła ci przetrwać znacznie gorsze sytuacje, więc jesteś pewien, że również przez to przejdziesz.

2. Znajdź przyczynę problemu

W wielu przypadkach bycie spłukanym jest spowodowane dwoma czynnikami.

Po pierwsze, możesz nie zarabiać wystarczająco dużo pieniędzy. Często dzieje się to nagle po utracie pracy, zachorowaniu lub wypadkowi. Może jesteś niedostatecznie opłacany lub nie możesz pracować tyle, ile byś chciał.

Po drugie, możesz wydawać zbyt dużo. Zazwyczaj dzieje się to stopniowo. Na przykład, bierzesz kilka rzeczy na kredyt, aby związać koniec z końcem. W rezultacie, musisz pożyczać więcej w następnym miesiącu, ponieważ musisz spłacić kartę kredytową za wydatki z poprzedniego miesiąca. W efekcie sytuacja powoli wymyka się spod kontroli. Nawet jeśli pracujesz, zostajesz bez pieniędzy.

Możliwe jest również, że te dwa czynniki przyczyniają się do twojej trudnej sytuacji finansowej. Może być też tak, gdy wydajesz więcej niż możesz sobie pozwolić. Gdybyś nie wydawał zbyt dużo, sytuacja poprawiłaby się.

3. Nie obwiniaj innych

Nie ma sensu obwiniać innych, ponieważ trzy palce i tak wskazują na ciebie!

Innymi słowy, łatwiej jest obwiniać innych lub konkretne wydarzenia za swoje kłopoty finansowe. Może musiałeś rzucić pracę, ponieważ nie dogadywałeś się z szefem. Mogłeś zostać zwolniony, ponieważ nie mogłeś dotrzeć do pracy. W końcu jakiś idiota wjechał w mój samochód. Albo po prostu nie mogłeś oprzeć się nowemu iPhone’owi z jego świetnymi funkcjami.

To może brzmieć surowo.

Ostatecznie, Ty bierzesz odpowiedzialność za Twoje pieniądze, więc jeśli jesteś spłukany, musisz się z tym zmierzyć. Chociaż życie mogło cię skrzywdzić, tylko ty masz moc, aby wyciągnąć się z dołka.

Aby wprowadzić zmiany w swoim życiu, musisz zrozumieć i zaakceptować, że jesteś odpowiedzialny za swoją obecną sytuację. Kiedy obwiniasz innych za swoje położenie, uniemożliwiasz sobie wzięcie odpowiedzialności za swoją sytuację i dokonanie koniecznych zmian.

4. Stwórz plan działania

Jeśli Twój syn przegrywa, bo gra w słabej lidze, nie mówisz mu, że jest okropny, prawda? Poprzez zidentyfikowanie słabych punktów i regularne treningi można się poprawić. Wiesz co? Twoja seria zwycięstw zaczyna się właśnie teraz.

Do swoich finansów podejdziesz dokładnie tak samo. Aby zacząć, możesz zrobić następujące rzeczy:

1. Zbierz swoje dane finansowe. Weź wyciągi ze swoich dochodów, wydatków i długów, aby zrozumieć swoją sytuację finansową.

2. Skategoryzuj swoje wydatki. Posegreguj wydatki istotne (czynsz, rachunki, jedzenie) i nieistotne (rozrywka, luksusy). Czy jest coś, co możesz ograniczyć?

3. Oblicz swoją zdolność do przeżycia. Na podstawie swoich obecnych zasobów określ, jak długo możesz wytrzymać. To pomoże ci ustalić priorytety.

W zasadzie powinieneś śledzić, ile pieniędzy zarabiasz i gdzie to wszystko idzie. Następnie zobacz, ile więcej będziesz musiał zarabiać, aby pokryć wydatki na co najmniej najbliższe 1–2 miesiące.

Aby lepiej zrozumieć swoje finanse, wypróbujesz różne metody budżetowania. Wybierz tę, która najbardziej ci odpowiada, aby wrócić na właściwe tory finansowe.

5. Zdefiniuj na nowo swoje niezbędne potrzeby.

Kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji finansowej, ważne jest, aby przejrzeć swoje wydatki i ponownie zdefiniować, co jest dla ciebie naprawdę niezbędne. Oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby to zrobić:

 1. Analizuj swoje wydatki.
  • Przejrzyj swoje miesięczne rachunki i zidentyfikuj wszystkie wydatki.
  • Rozważ, które z tych wydatków są absolutnie konieczne do przeżycia (np. opłaty za mieszkanie, rachunki za media, jedzenie) i które mogą być bardziej luksusowe lub opcjonalne.
 2. Pytaj siebie o potrzeby i pragnienia.
  • Zastanów się, czy wszystkie Twoje bieżące wydatki są rzeczywiście potrzebne, czy też są to po prostu rzeczy, które chcesz mieć.
  • Zastanów się, czy istnieją tańsze alternatywy dla tych samych potrzeb, które mogą zaspokoić Twoje potrzeby, ale kosztują mniej.
 3. Priorytetyzuj swoje wydatki.
  • Razem z rodziną lub współlokatorami omów, które wydatki są najważniejsze a z jakich można zrezygnować lub zredukować.
  • Upewnij się, że najważniejsze potrzeby są zawsze zaspokojone, zanim zaczniesz myśleć o wydatkach na rzeczy bardziej luksusowe.
 4. Znajdź oszczędności.
  • Szukaj sposobów na obniżenie kosztów tych rzeczy, które uważasz za niezbędne. Może to obejmować negocjowanie cen, szukanie promocji lub zmianę dostawcy.
  • Upewnij się, że nie przepłacasz za usługi lub produkty, które możesz uzyskać taniej w inny sposób.

Przeanalizowanie i zdefiniowanie na nowo swoich potrzeb niezbędnych pomoże ci zidentyfikować obszary, w których możesz zaoszczędzić pieniądze i skupić się na rzeczach, które są dla ciebie najważniejsze. To może być trudne, ale może też prowadzić do większej stabilności finansowej w przyszłości.

6. Dokonaj radykalnej zmiany

Gdy znajdziesz się w sytuacji, w której brakuje ci pieniędzy, czasami konieczne jest podjęcie radykalnych działań, aby odwrócić sytuację. Oto kilka kroków, które możesz rozważyć:

 1. Zredukuj wydatki do minimum.

  • Odłóż na bok luksusy i wszystkie niepotrzebne wydatki.
  • Skup się tylko na tym, co jest absolutnie niezbędne do przeżycia, takim jak jedzenie, opłaty za mieszkanie i rachunki.
 2. Znajdź alternatywne źródła dochodu.

  • Rozważ tymczasowe lub dodatkowe źródła dochodu, takie jak praca dorywcza, sprzedaż rzeczy, które już nie są ci potrzebne, lub oferowanie swoich umiejętności w zamian za opłatę.
  • Możesz także rozważyć możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin, zdalnej pracy lub pracy z domu, jeśli jest to możliwe.
 3. Przemyśl swoje miejsce zamieszkania.

  • Jeśli opłaty za mieszkanie są dla ciebie zbyt wysokie, rozważ przeniesienie się do tańszego mieszkania lub podzielenie mieszkania z innymi osobami, aby podzielić koszty.
  • W skrajnych przypadkach możesz nawet rozważyć życie w schronisku dla bezdomnych lub w domu opieki, jeśli jest to niezbędne dla twojej sytuacji.
 4. Zmień swoje nawyki finansowe.

  • Naucz się oszczędzać i zarządzać pieniędzmi w sposób bardziej świadomy. Możesz to zrobić poprzez śledzenie wydatków, tworzenie budżetu i kontrolowanie impulsywnych zakupów.
  • Skup się na budowaniu funduszu awaryjnego na przyszłość, aby zapobiec ponownemu znalezieniu się w trudnej sytuacji finansowej.
 5. Zwróć się o pomoc.

  • Nie bój się poprosić o pomoc, jeśli napotkasz trudności finansowe. Możesz skontaktować się z organizacjami charytatywnymi, kościołami, czy agencjami pomocowymi, które mogą oferować wsparcie finansowe, żywność, schronienie lub porady.

Pamiętaj, że radykalne zmiany mogą być trudne i wymagać dużo wysiłku, ale czasami są konieczne, aby wyjść z trudnej sytuacji finansowej. Ważne jest, aby być elastycznym i otwartym na zmiany, które mogą przynieść korzyści w dłuższej perspektywie.

7. Wyciągnij wnioski z Twojego doświadczenia

Gdy doświadczasz trudności finansowych, istnieje wiele lekcji, które możesz wyciągnąć z tej sytuacji. Oto kilka sposobów, aby zacząć uczyć się na własnym doświadczeniu:

 1. Analiza przyczyn. Przemyśl, co doprowadziło do twojej aktualnej sytuacji finansowej. Czy były to decyzje finansowe, niespodziewane wydarzenia czy może brak odpowiedniego planowania? Zrozumienie przyczyn pomoże ci unikać podobnych błędów w przyszłości.

 2. Ocena wydatków. Przeanalizuj swoje wydatki i zidentyfikuj obszary, w których możesz zaoszczędzić pieniądze lub zmienić nawyki finansowe. Może to obejmować unikanie impulsywnych zakupów, ograniczanie wydatków na luksusy czy szukanie tańszych alternatyw dla codziennych potrzeb.

 3. Budowa funduszu awaryjnego. Jeśli nie miałeś wcześniej funduszu awaryjnego, zastanów się, jak możesz go zbudować na przyszłość. Dzięki funduszowi awaryjnemu będziesz lepiej przygotowany na niespodziewane wydatki i nagłe zmiany sytuacji finansowej.

 4. Wzmacniaj umiejętności finansowe. Wykorzystaj swoje doświadczenie jako okazję do nauki i doskonalenia umiejętności zarządzania pieniędzmi. Możesz przeczytać książki o finansach osobistych, uczestniczyć w kursach online lub skorzystać z porad finansowych od specjalistów.

 5. Zaplanuj na przyszłość. Opracuj plan działania, który pomoże ci unikać podobnych trudności finansowych w przyszłości. Określ cele finansowe i opracuj strategię, która pozwoli ci na ich osiągnięcie, przy jednoczesnym uwzględnieniu lekcji wyniesionych z poprzedniego doświadczenia.

Pamiętaj, że każde doświadczenie może być szansą do nauki i rozwoju. Ważne jest, abyś wyciągnął jak najwięcej korzyści z sytuacji, nawet jeśli była ona trudna.

Napisz w komentarzu, jakie są Twoje przemyślenia i rady dla spłukanych.

10 kluczowych kwestii przy inwestowaniu w kryptowaluty

Każdy chciałby zarabiać na kryptowalutach duże sumy. 

Nie każdy jednak wie, jak to robić. Poniżej pokazuję 10 kluczowych kwestii, które warto stosować, aby zyski były duże.

1. Analiza i Edukacja.

Zanim zainwestujesz w daną kryptowalutę, zrób dokładne badania. Zrozum, jak działa ta kryptowaluta, jakie ma zastosowanie i technologię. Dowiedz się o zespole, który stoi za projektem, oraz o aktualnych i przyszłych planach rozwojowych. Znajdziesz je na portalu coinmarketcup.com klikając w odpowiednią kryptowalutę.

2. Ryzyko i Nagroda.

Każda inwestycja niesie ze sobą ryzyko. Zastanów się nad potencjalnym zyskiem w porównaniu do ryzyka. Nie inwestuj więcej, niż jesteś gotów stracić.

3. Dywersyfikacja.

Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Dywersyfikacja portfela oznacza inwestowanie w różne kryptowaluty, aby zminimalizować ryzyko straty na wypadek spadku wartości jednej z nich lub co gorsza zniknięcie jej z rynku.

4. Rynek i Kapitalizacja.

Zwróć uwagę na ogólny stan rynku kryptowalut. Większe kryptowaluty zazwyczaj mają większą stabilność i kapitalizację rynkową. To może wpłynąć na ich trwałość i wydajność. Według wielkości kapitalizacji na portalu coinmarketcup.com są poukładane kryptowaluty.

5. Aktualności i Wydarzenia.

Śledź bieżące wiadomości i wydarzenia związane z kryptowalutami. Czasami informacje o partnerstwach, aktualizacjach technologicznych lub regulacjach mogą wpłynąć na cenę danej kryptowaluty.

6. Wskaźniki Techniczne.

Jeśli masz doświadczenie z analizą techniczną, możesz używać wskaźników technicznych do przewidywania ruchów cen kryptowalut. Nie polegaj jednak tylko na analizie technicznej – rynek kryptowalut jest często nieprzewidywalny.

7. Regulacje i prawo.

Rozważ, jakie regulacje i przepisy dotyczące kryptowalut obowiązują w twoim kraju. Niektóre decyzje prawne mogą wpłynąć na wartość kryptowalut.

8. Bezpieczny portfel.

Inwestując w kryptowaluty, zadbaj o bezpieczne przechowywanie swoich aktywów. Rozważ korzystanie z portfeli sprzętowych lub innych zabezpieczeń, aby uniknąć kradzieży lub włamań. Dokładnie je opisuję w ebooku „Przewodnik po kryptowalutach”

9. Psychologia Inwestora.

Pamiętaj, że rynek kryptowalut może być niezwykle zmieniający się i niespokojny. Unikaj podejmowania decyzji opartych na emocjach. Trzymaj się swojego planu inwestycyjnego.

10. Planowanie Długo- i Krótkoterminowe.

Określ, czy twoja inwestycja w kryptowaluty ma charakter krótko- czy długoterminowy. Planuj swoje działania i cele inwestycyjne zgodnie z tą strategią.

Inwestowanie w kryptowaluty może być pasjonujące, ale pamiętaj, że ryzyko straty kapitału zawsze istnieje. Zawsze podejmuj świadome decyzje i inwestuj tylko kwotę, na którą stratę możesz sobie pozwolić. 

Napisz w komentarzu jakie zasady stosujesz przy inwestowaniu.